Elakadva-Kioldódva könyvbemutatóról beszámoló

A Magyar Hipnózis Egyesület könyvbemutatójára igen sokan kíváncsiak voltak. A megjelenteknek mintegy fele egyesületen kívüli érdeklődő volt, és ezzel sikerült azt a törekvést is megvalósítani, hogy a szakmai közösségen túl a szélesebb olvasóközösséget is elérjük. 
Itt olvashatnak néhány kiemel gondolatot Zseni Annamária szerkesztő és Vértes Gabriella lektor elhangzott beszédéből:

Zseni Annamária szerkesztő:
Olyan kötet összeállítására vállalkoztunk, mely szakmai közösség mellett az érdeklődő emberek számára is megmutatja, hogyan működik a hipnoterápia. Olyan könyvsorozatban kezdtünk el gondolkodni, melyben együtt szerepelnek a frissen végzett fiatal kollégák vizsgadolgozatai a szakmában tapasztaltabb kollégák gondolataival, esetleírásaival. A könyv megjelenésében is hordozza ezt a gondolatiságot: együtt repülő darvak, az együtt repülés képileg is mutatja a tanár-diák, oktató-tanítvány, páciens-terapeuta viszonyt egyaránt. Azt látom, hogy az egyesület létszámához képes sok megmutatni valónk van. Rendkívül magas szintű szakmai munkák készülnek vizsgadolgozatként, melyek a tanulmányi bizottság polcain pihennek. Emiatt eleve 6 kötetre kötöttem szerződést, Bíró Sándorral, az Animula Kiadó vezetőjével, évente két kötetet tervezünk. A kötetek szerkesztésének gondolatisága az, hogy egy problémakör köré próbáljuk válogatni a dolgozatokat, tanulmányokat. Az első kötet az elakadásokról szól. Igyekeztünk aszerint szerkeszteni, hogy megmutassuk, minden életkorban vannak elakadások: gyermekkortól az időskorig, amikor valami nehéz élethelyzet miatt, vagy csak a normatív krízis mentén valami elakad és a fejlődés természetes útja nem folytatódik. Elakad a szó, elakad a lélek – mondhatjuk így is. A hipnózis és a terapeuták munkája kioldja ezt a fajta elakadást és innentől kezdve a dolog a természetes fejlődés
útján tud tovább haladni. Nagy örömömre szolgál, hogy gyerekterápiával indul a kötet és egy olyan esetleírással fejeződik be, mely időskori elakadást és annak kioldásának a történetét mutatja be. A felhasznált technikák is széles körben megjelennek, a relaxációban alkalmazott hipnózis mellett bemutatásra kerül egy aktív- éber technika sajátosságait kiaknázó eset is. A kötetet a felhasznált hipnoterápiás intervenciók, fogalmak definitív leírása teszi teljessé. A kötet kettős lektorálással került kiadásra, mely szakmai rangot jelent. Vértes Gabriella lektor az alábbiakat emelte ki:
Sajnálatos módon még a mai napig is sok kolléga szakmai megítélésében a hipnózis technika, eszköz, nem pedig önálló modalitás a pszichoterápia területén. Azonban a gyakorlat és így ezek az esetismertetések is bizonyítják, hogy ez a megítélés nem a valóságot tükrözi. Sokszor tapasztaljuk, hogy a verbális kommunikáció kialakulása előtti időre tehető az elakadási góc, melynek felszínre kerülése módosult tudatállapotban hozzáférhető. Így a hipnoterápia mind időbeli terápiás
kereteiben, mind a páciens pszichés terhelhetőségét illetően a kliens segítségére tud lenni. Emiatt fontos, hogy szélesebb szakmai közösség felé is ismertetjük, hogy milyen differenciált problémakörben alkalmazható a hipnózis. A konkrét esetleírásokkal a más terápiás modalitásban dolgozó kollégák felé is átláthatóbbá teszi e kötet munkánk lényegét.
Lektornak az az elemi feladata, hogy bíráljon, kiegészítéseket javasoljon, bizonyos részek kihagyását szorgalmazza. Nálam első körben nem így történt. Azt emelném ki inkább, hogy nagyon sokat tanultam ezekből az esettanulmányokból. Részben módszertani oldalról: többféle úton lehet haladni a kiképzés menetében is, és amikor elsajátította valaki a módszert, azután mindenki saját műfajává teszi, saját módon alkalmazza, használja: egyedivé válásában megjelenik a terapeuta sajátos munkamódja, problémalátása. Ilyen értelemben rendkívül érdekes volt, hogy én hogyan oldottam volna meg, és hogyan oldotta meg a szerző. Nagyon sok olyan szakmai fogást/lépést láttam, amiből sokat lehet tanulni. A másik érdekesség, hogy a stílusból, ötlettárból nem csak az érződött ki, hogy kinél képződött az illető, hanem az is, hogy mióta alkalmazza, mióta dolgozik hipnoterápiával: minél fiatalabb valaki szakmai életkorában, annál inkább vállalta, hogy nehéz, nagy falatokat is elvállal, minél megállapodottabb, tapasztaltabb, annál inkább óvatosan, megfontoltan haladt a terápiásstruktúrában. Harmadikként fontos szempont, hogy azzal, hogy diagnosztikus csoport köré szervezett eseteket olvashatunk egy-egy kötetben, még tovább segíti tudásunk tárházát. Együtt egy csokorban több szempontú megközelítést láthatunk, ami előre viszi differenciált problémalátásunkat. A hat kötet ígérete azt a komplexitást mutatja, mely lefedi azt a széles területet, melyben a hipnoterápia hatékony pszichoterápiás segítséget tud nyújtani. Fontos kiemelni, hogy a korábban megjelent két kötettel együtt (Bányai Éva – Benczur Lilla: „A hipnózis és hipnoterápia alapjai”, Vértes Gabriella: „Hipnózis-Hipnoterápia”) ez a sorozat adja meg azt a teljességet, mely a hipnózist, mint pszichoterápiás módszert minden szinten képviselni fogja. A könyvbemutató oldott hangulatban, kötetlen beszélgetéssel folytatódott. A jelen tanulmánykötet szerzői is bemutatkoztak, hallhattunk néhány szót munkájukról, szakmai útjukról.

0
Szólj hozzá a lap alján! Kattints ide!x