Beszámoló: Bokor Judit: Hipnózis és időperspektívák

Bokor Judit klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta: Hipnózis és időperspektívák műhelye sok esetrészlettel tarkított előadás volt, mely élénk érdeklődést váltott ki a hallgatóságból. Megannyi kérdés tette interaktívvá a pénteki műhelyt.

A különböző kórképekben, mentális zavarokban mutatkozó jellegzetes időperspektívák, illetve a hipnózis kínálta pszichoterápiás beavatkozás lehetőségei kerültek középpontba.

Elsősorban a rossz szokások, függőségek, étkezési zavarok vonatkozásában hozta az esetrészleteket az előadó. Ezeknek a problémáknak a  kezelésében nagy segítséget nyújthat, ha a páciens kiegyensúlyozatlan, hibás időperspektíva profilját átalakítjuk a hipnoterápiás kezelés során.

Mivel ezek a nagyrészt tanult mentális struktúrák alapvetően tudattalanok, hipnoterápiával lehetőség lehet módosítani azokat.

Az idősíkok átjárhatósága, illetve az időperspektíva profil átalakítása sokat segíthet a tudatosabb kontroll kialakításában, a rossz szokások, függőségek kezelésében.

Ez úton is köszönjük az előadónak az izgalmas, szakmai kérdésekben tartalmas délutánt!

Beszámoló – “Új utakon” – A XXXII. találkozóról

Új utakon
A XXXII. Találkozó

Egyre fontosabb számunkra a módszertani kitekintés, együttműködés és a hipnózis szomatikus felhasználása. Ezt tartottuk szem előtt a Találkozó programjának összeállításakor.

A pszichoanalízis – hipnoterápia párbeszéd új kezdete

Dr. Bokor László (pszichiáter, pszichoterapeuta, kiképző pszichoanalitikus /Magyar Pszichoanalitikus Egyesület/, kiképző csoportanalitikus /Csoportanalitikus Kiképző Intézet/): Szuggesztió és feltárás – tényleg nincs vagy mindig van, netán a szerelem lenne a közös pont?

Az összehangolódás mindennapi, evolúciós és terápiás erejéről szólt Bokor László előadása. Ez az összehangolódás kiindulópontja lehet a pszichonalízis és a hipnoterápia közötti párbeszédnek, közös kutatásoknak. Az összehangolódás a módosult tudatállapot kísérőjeként, talán kiváltójaként vagy következményeként is megjelenik a terápiás helyzeteinkben.  A terapueta befogadó vagy aktív jelenléte, a terápiás ülés strukurálatlansága vagy strukturáltsága szempontot adhatnak a tapasztalataink cseréjéhez.

A szomatikus gyógyászatban alkalmazott hipnózis

Dr. Pálinkás Imre (orvos, reumatológus, pszichoterapeuta) előadásában a hipnózis és pszichoszomatika kapcsolatával foglalkozott. Az „elefánt és lovasa” analógiájából kiindulva fejtette ki, szót lehet érteni ezzel a hipotetikus „elefánttal”, a testi tünetekkel, fájdalom-szindrómákkal jelentkező páciensek gyógyulásának során.

Dr. Perczel Kristóf (orvos, aneszteziológus) érzékeny témával, a fájdalomcsillapítás szuggesztív vetületeivel foglalkozott. A fájdalom affektív és a kognitív komponenseinek szuggesztív modulálásával csökkenthető a fájdalom és ilyen módon az emberi szenvedés mértéke.

Dr. Kis Orsolyát (orvos, aneszteziológus-intenzív terápiás szakorvos) az MHE lélegeztetett betegekkel dolgozó munkacsoportjának eredményei inspirálták, hogy saját pozitív szuggesztiós hangját megtalálva gazdagítsa a munkáját és a kritikus állapotú betegeivel a kapcsolatot. Az így elért sikerei nem csak a betegek javára válnak, hanem az osztály szemléletére is jó hatással van.

Dr. Gál Viktor és társszerzője, Dr. Radányi Éva (mindketten fogorvosok), a szuggesztiókat „aranyfonálnak” tekinti a fogászatban. Példákkal demonstrálta, az aranyfonalat, mint összeköttetést, hálót, célszerű használni a fogorvos-beteg találkozás során, hogy az orvos jól kommunikálja gyógyító szándékát, miközben csökkenti a páciens szorongását. Felhívta a figyelmünket a technikailag gyorsan fejlődő fogorvoslásban a szuggesztiók és a hipnózis fontosságára.

Dr. S. Nagy Zita (neuropszichológus) és prof. dr. Varga Katalin (pszichológus) Polivagális Elmélet és a hipnotikus interakció kapcsolatával foglalkozó műhelyének címe: Csukott szemmel hallgatlak. A műhely kezdetén megismerhettük Stephen W. Porges polivagális elmèletét, mely szerint a társas kapcsolódás előfeltétele a nyugalmi állapot és a biztonságos környezet. Ezt tovabbgondolva, a hipnózisra, a hipnotikus kapcsolatra tekinthetünk úgy, mint az élet eltérő stresszhelyzeteinek egyfajta megjelenítésére, ahol a megtapasztalt nyugalom talaján a kapcsolat résztvevői adaptív válaszmechanizmusokat próbálhatnak és esetlegesen fejleszthetnek ki, új kapcsolódási mintázatokat élhetnek át. A műhely második felében saját élményként tapasztalhattuk meg az elméletet, közös gondolkodás keretein belül együtt kereshettük a vàlaszokat a kérdésre, mi hozza és hogyan dolgozzunk hipnoterapeutaként a megtapasztalt korrektív èlménnyel.

Hipnózis a legjobb formájában

 Nyiri Balázs (pszichológus) a hipnózis és emlékezés kapcsolatával foglalkozott gyakorlatias formában. Mennyire pontos az emlékezet? Hogyan hat erre a hipnózis és miben tud segíteni? Egy érdekes esettanulmány kapcsán azt is megtudhattuk, hogyan segíthet a hipnózis egy 20 évvel korábbi telefonszám emlékének megkeresésében.

Dr. Tar Zsuzsa (pszichiáter) társszerzőivel, Harangozó Judittal és Gánti Eszterrel a szeretet alapú gyógyászat gyakorlati aspektusait vázolta fel. Megosztotta tapasztalatait arról, ezt miként alkalmazzák munkájukban, majd lehetőségünk volt szemléletéhez igazodó vezetett meditációban részt venni, ami pezsgő szakmai vitát váltott ki.

Csóka Judit (pszichológus, gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus) demonstrálta számunkra, hogy a hipnózis megjelenik a mesében. Bemutatta a mese hipnózisát, annak az erejét. A népmesék hallgatása közben pozitív transzállapotba kerülhetünk és a mesék, mítoszok ereje felhasználható a gyógyításban.

Az MHE csapata

Hipnoszecső, a Hipnoszecső!

Idén augusztus 28-án fogjuk magunkat jól érezni Hipnoszecsőn. Ekkor a Magyar Hipnózis Egyesület hagyományai megcsillanak a lecsón.

Az egész éves okosodás után már csak a szépülés van hátra, amit rendszerint az együttlét, az új és régi tagok beszélgetése, a főzés, az evés, az ivás és a  meglepetések hoznak meg számunkra.

Időpont: augusztus 28. 10-17 óráig

Helyszín és közlekedés adatok: a jelentkező résztvevőknek személyes meghívóban

Meglepetés program: késő délelőtti órákban

Jelentkezési lap

Kérdés esetén Kasos Enikőt kereshetitek: 
mheasszisztens@gmail.com

Prof Dr. Varga Katalin és a Mayo Clinic

Örömmel és büszkeséggel tesszük közzé legfiatalabb örökös tiszteletbeli elnökünk Prof. Dr. Varga Katalin és az Egyesült Államok Minnesota Állambeli Mayo Klinika közös munkájának gyümölcsét. A cikk bemutatja, ahogy Kata és az amerikai munkacsoport a Mayo Klinikára szabva átdolgozta és bevezette a kritikus állapotú betegek pszichés támogatásának azt az egyedülálló módszerét, amit a hazai munkacsoportunk dolgozott ki az elmúlt évtizedekben. A cikk lépésenként megmutatja, hogyan lehet az intenzívterápiás osztályokra a beteg  “emberi” részével foglalkozó személyzetet kiképezni és a team tagjaként bevezetni. A precízen és hatékonyan megtervezett kiképzési folyamatot végigkövetve feltárulnak azok az értékek is, amiket ez a pszichés szükségleteket követő és kielégítő munka a beteg és a gyógyítók számára ad. A cikk nem csak ismereteket, hanem lendületet, inspirációt és kedvet is ad, hogy a módszerrel, a technikákkal és ezzel a szemlélettel a saját munkánkat is gazdagítsuk.

Gratulálunk ehhez az izgalmas, hasznos úttörőmunkához!

A cikk hivatozása:
Karnatovskaia LV, Schultz JM, Niven AS, Steele AJ, Baker BA, Philbrick KL, Del Valle KT, Johnson KR, Gajic O, Varga K. System of Psychological Support Based on Positive Suggestions to the Critically Ill Using ICU Doulas.

Crit Care Explor 2021;26;3(4):e0403. doi: 10.1097/CCE.0000000000000403. PMID: 33912833

MHE Online Közgyűlés 2021

MHE Online Közgyűlés 2021:

Az éves közgyűlés tervezett időpontjai: 2021. május 27. 15 óra.

E jelentkezésben email címét kérjük megadni, ahová a zoom belépési kódot küldhetjük. Jelentkezni a május 27-i, határozatképességet nem garantáló közgyűlésre az alábbi linken lehet:

Jelentkezési lap

Határozatképtelenség esetén a következő időpont: 2021. június 4. (péntek) 18:15 óra az MHE Online Konferenciát követően. Kérjük, mindenképp jelentkezzen be erre a következő közgyűlésre is, mivel sok éves tapasztalat alapján várható, hogy ez utóbbi időponton lesz meg a határozatképesség.

Jelentkezni a június 4-i, határozatképességet garantáló közgyűlésre az alábbi linken lehet:

Jelentkezési lap

Napirend:

1. A leköszönő vezetőség beszámolója:
Elnöki beszámoló
Titkári beszámoló
Gazdasági vezető beszámolója

2. A bizottságok beszámolói:
Tanulmányi Bizottság beszámolója
Etikai Bizottság beszámolója
Tudományos Bizottság beszámolója
Kommunikációs Bizottság beszámolója
Felügyelő Bizottság beszámolója

3. Az MHE nemzetközi helyzete: az örökös tiszteletbeli elnökök beszámolói

4. Tisztújítás: A régi vezetőség leköszönése és új tisztségviselők választása Tisztújításnál szavazati joga a „rendes” tagnak és „nyugdíjas” tagnak van, rendezett tagsági díjjal.

5. Egyebek További témajavaslatot 2021. május 25-ig várjuk a titkar@hipnozis-mhe.hu e-mail címre.

A közgyűlésre várunk minden tagot!
MHE vezetősége

Magyar Hipnózis Egyesület XXXII. Találkozó – online formában

Magyar Hipnózis Egyesület XXXII. Találkozó

Szeretettel meghívjuk a Magyar Hipnózis Egyesület XXXII. Találkozójára, mely Új utakon címmel kerül megrendezésre, online formában

Időpont: 2021. június 4 – 5.

Program:

Péntek:

13.50 Az online konferencia megnyitása: Dávid Tamás, az MHE elnöke

14.00 – 15.00 előadások:

Pálinkás Imre: Párbeszéd az “Elefánttal” – pszichoszomatika és hipnózis (30 perc)

Perczel Kristóf: A fájdalomcsillapítás szuggesztív vetületei (30 perc)

15.00 – 15.15 szünet

15.15 – 16.15 előadások:

Kis Orsolya: Pozitív szuggesztiók alkalmazása tartós gépi lélegeztetett betegek lélegeztető gépről való leszoktatásánál (30 perc)

Gál Viktor: Szuggesztió – aranyfonál a fogászatban (30 perc)

16.15 – 16.30 szünet

16.30 – 18.00 Fórum: Hipnózis online alkalmazása a járvány időszakában – korlátok vagy lehetőségek? A pandémia tanulságai (90 perc)

Moderátor: Dávid Tamás

18: 00 – 18: 15 szünet

18: 00 – 19: 30 MHE Közgyűlés – MHE érvényes tagságával rendelkezőket várjuk! A közgyűlésen való részvétel a konferencia befizetésétől függetlenül a tagok részére elérhető! Kérjük tagjainkat, hogy a közgyűlésre külön jelentkezzen be!

 

Szombat:

9.00 – 9.40 előadás:

Bokor László: Szuggesztió és feltárás – tényleg nincs vagy mindig van, netán a szerelem lenne a közös pont? (előadás: 40 perc)

Műhelyek:

10.00 – 11.30 műhely 1. Varga Kata, S. Nagy Zita: Csukott szemmel hallgatlak – A Polivagális Elmélet és a hipnotikus interakció

11.30 – 12.30 ebéd

12.30 – 14.00 műhely 2. Nyíri Balázs: Hipnózis és emlékezés

14.00 – 14.15 szünet

14.15 – 15.45 műhely 3. Tar Zsuzsa: Heart Based Medicin – a szeretet alapú gyógyászat a gyakorlatban

16.00 – 17.30 műhely 4. Csóka Judit: Hipnózis a mesében, a mese hipnózisa

A műhelyek 90 percesek.

17:30 A konferencia zárása

Jelentkezni az alábbi linken lehet:

Jelentkezési lap


Fontos tudnivalók:

A konferencia akkreditációja folyamatban van.

A járványhelyzetre való tekintettel a találkozó online lesz megtartva, ZOOM alkalmazással.

A részvételt csak előzetes regisztráció és a részvételi díj átutalással történt befizetése esetén tudjuk biztosítani. Jelentkezés és átutalás legkésőbb a rendezvény előtti napon 24 óráig tudjuk elfogadni. Kérjük, hogy jelentkezésnél tüntessék fel a Zoom felületen alkalmazott felhasználói nevüket a könnyebb beazonosításhoz!

ZOOM hozzáférési linket a jelentkezéskor megadott email címen küldjük meg a rendezvény napján!

Részvételi díj:

MHE tagoknak 8.000.- Ft, nem tagoknak 10.000.- Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak, GYES-en lévőknek 5.000.- Ft

Kérjük, a részvételi díjat a Magyar Hipnózis Egyesület alábbi számlaszámára szíveskedjék átutalni:

CIB 10700244 – 26137702 – 51100005

Utalásnál közlemény rovatban tüntessék fel a résztvevő nevét (ha céges számláról történik az utalás, akkor is a résztvevő személy nevét), valamint “MHE XXXII.” megjegyzést. Tehát, pl: “Kis Miklós, MHE XXXII.”.

Kitüntetés: Professor emeritus Bányai Éva, a Magyar Hipnózis Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke kitüntető oklevelet kapott az American Journal of Clinical Hypnosis folyóirattól

Örömmel és büszkeséggel osztjuk meg a hírt minden kedves érdeklődővel, hogy Professor emeritus Bányai Éva, a Magyar Hipnózis Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke kitüntető oklevelet kapott az American Journal of Clinical Hypnosis folyóirattól!

Mint az oklevél is tanúsítja, a „Bányai, É. I. (2018). Active-alert hypnosis: History, research and applications. American Journal of Clinical Hypnosis 61(2): 88-107.” című összefoglaló cikke, ami a folyóirat ”Alert Hypnosis” különszámában jelent meg, a legtöbbet letöltött cikk lett!

Cikk megtekintése

Bányai Éva az alábbi gondolatokkal osztja meg velünk örömét:

„Úgy érzem, hogy ez nemcsak nekem, hanem a Magyar Hipnózis Egyesületnek is elismerést jelent, hiszen, ahogy a fenti cikk „köszönetnyilvánításában” írtam, ebben az összefoglaló munkában az MHE aktív-éber hipnózissal kapcsolatos tapasztalatait is összegeztem.

Jó érzés ez, hogy a „szakmai tavaszomban” kialakított aktív-éber hipnózis mára az egész világon elterjedt, és széles körben alkalmazzák. Ez most, az életem őszén visszahozza azoknak a harcos időknek az emlékét, amikor az akkori szakmai világgal (főleg a hazai, erősen Pavloviánus hangulatú szakmai világgal) szembe szállva kialakítottam ezt az eljárást, és kitartottam azokban a nehéz időkben, amikor itthon kinevettek érte, és sem utazni nem engedtek, sem a külföldi támogatóimmal való kapcsolatot nem tették lehetővé (pl. Hilgard leveleit rendszerint nem kaptam meg, csak akkor értesültem róluk, amikor telefonon felhívott, hogy miért nem válaszolok).”

Az aktív-éber hipnózis iránti fokozott érdeklődés nem csak a szakmai vonatkozást illetően jelent világszintű elismerést örökös tiszteletbeli Elnökasszonyunk számára, hanem szakmai életútját végig kísérő egyéni kitartó küzdelmének, hitének tükre is. Bízunk benne, hogy a korai keserűségeket oldani tudja az a sok tanítvány, kutató munkatárs, akik az általa kialakított aktív-éber hipnózissal világszerte dolgoznak, tudományos disszertációkat írnak.

Szívből gratulálunk!

Kitüntetés - American Journal of Clinical Hypnosis

XXXI. Magyar Hipnózis Találkozó, melyet Fordulópont(OK) címen online konferencia keretében tartunk.

Időpont: 2021. március 27. 

9: 00 – 10: 00-ig: Előadások:

Bányai Éva: Fordulópontok a hipnózis modern történetében a nagyvilágban és itthon (30 perc)  
Varga Kata – Hartman Woltemade: Nemzetközi felmérés a hipnózis képzések rendszeréről: Az International Society of Hypnosis tag-társaságainak gyakorlata (30 perc)

10: 00 – 10: 15: szünet

10: 15 – 11: 45: Kerekasztal:

Varga S. Katalin: Tudjuk, hogy hat, és ki mit használHAT? Meghívott résztvevők: Harmatta János, Kovács Péter, Németh Attila, Néveri Emese.

11: 45 – 12: 00: szünet

12: 00 – 12: 40: Esetismertetések:

Pálinkás Imre: „Biztos kézzel” – pszichoterápiás esetismertetés (20 perc)
Pájer Alexandra – Kinél van a kormány? – szuggesztiós technikák alkalmazása gerincvelősérült betegek ellátásában (20 perc)

EBÉD    12: 40 – 13: 30

13: 30 – 14: 10: Előadások:

Kasos Enikő: Új kutatási eredmények aktív-éber hipnózisban (20 perc)
Kelemen-Szilágyi Adrienn, Ziss Mariann, Varga Katalin: Covid tükör – mit tettünk, mit tehetnénk? Az MHE tevékenysége a járvány időszakában (20 perc)

14: 10 – 14: 20  szünet

14: 20 – 15:50: Kerekasztal:

Ziss Mariann: Hipnózis nélkül a hipnoterápiában (90 perc)

Jelentkezni az alábbi linken lehet:

Jelentkezési lap

Fontos tudnivalók:

A képzés akkreditált, a CME pontokat az előadássorozat végén regisztráljuk az Oftex portálon.

A járványhelyzetre való tekintettel a rendezvény online lesz megtartva, ZOOM alkalmazással.

A részvételt csak előzetes regisztráció és a részvételi díj átutalással történt befizetése esetén tudjuk biztosítani. Jelentkezés és átutalás legkésőbb a rendezvény előtti napon 24 óráig tudjuk elfogadni. Kérjük, hogy jelentkezésnél tüntessék fel a Zoom felületen alkalmazott felhasználói nevüket a könnyebb beazonosításhoz!

ZOOM hozzáférési linket a jelentkezéskor megadott email címen küldjük meg a rendezvény elött!

Kérjük, a részvételi díjat a Magyar Hipnózis Egyesület alábbi számlaszámára szíveskedjék átutalni:

CIB 10700244 – 26137702 – 51100005

Részvételi díj:

MHE tag (rendezett tagdíjjal) 5000.- Ft
Nem tag 6000.- Ft
Nappali tagozatos diák, kismama, nyugdíjas 2500.- Ft

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
MHE vezetősége

Kutatási kérdőív

Kedves Hipnózissal dolgozó Kollégák!

A hipnózis használatával kapcsolatban nagyszabású nemzetközi felmérésben veszünk részt, melynek koordinátora Kekecs Zoltán kollégánk, és magam is szerepet kaptam a kialakításában.

Kérem, hogy mennél többen töltsétek ki az alábbi linken nyíló kérdéssort, amit a könnyebb érthetőség kedvéért magyarra fordítottunk.

Klinikai és kutatási orientációjú tapasztalatok egyaránt fontosak:

https://hypnosis-survey.com/Magyar.html

Köszönöm szépen: Prof. Varga Kata ELTE PPK

Professor emeritus Bányai Éva: Hipno-pszichoterápia daganatos betegeknél: a személyes és online találkozások sajátosságai.

Kedves Érdeklődők!
Kedves Pszichológus/ Pszichoterapeuta és Orvos Kollégák! Kedves Diákok!

Szeretettel meghívjuk a Magyar Hipnózis Egyesület workshopjára, melynek címe:
Professor emeritus Bányai Éva: Hipno-pszichoterápia daganatos betegeknél: a személyes és online találkozások sajátosságai.

A műhely első felében elméleti szempontok és saját kutatási eredményeink alapján megindokoljuk, miért érdemes a hipnoterápiát széles körben alkalmazni a daganatos betegek kemoterápiájának és sugárkezelésének kiegészítő terápiájaként. Eset-vignettákkal illusztráljuk, milyen nehézségekkel kell megküzdenie a terapeutának rákbetegeknél az eredményes hipno-pszichoterápia kivitelezhetősége érdekében. A hipnózis interakció kölcsönös archaikus bevonódást kiváltó hatása miatt különösen nagy problémát jelent a halállal való rendszeres szembesülés, ami gyakran a saját halandóságunkkal kapcsolatos egzisztenciális szorongást vált ki.

A műhely második felében saját élmény szinten átélhetővé teszünk néhány olyan technikát, amelyek segíthetnek az egzisztenciális szorongás és a terápia szervezésével kapcsolatos problémák leküzdésében. Ez segítséget jelenthet az eddig tartózkodó kollegáknak a rákbetegekkel folytatott hipnoterápia elkezdésében, a már gyakorlattal rendelkezőknek pedig a terápia hatékonyabb, eredményes folytatásában.

Végül kitérünk a koronavírus járvány miatt szükségessé vált online hipno-pszichoterápia sajátos problémáira a daganatos betegeknél, és tapasztalataink alapján javaslatot teszünk azok megoldására.

Jelentkezni az alábbi linken lehet:

Jelentkezési lap

Fontos tudnivalók:
A képzés akkreditált, a CME pontokat az előadássorozat végén regisztráljuk az Oftex portálon.
Időpont: 2021. 02. 05. 16-19 óra

A járványhelyzetre való tekintettel a műhely online lesz megtartva, ZOOM alkalmazással. A részvételt csak előzetes regisztráció és a részvételi díj átutalással történt befizetése esetén tudjuk biztosítani.

Jelentkezés és átutalás legkésőbb a rendezvény előtti napon 24 óráig tudjuk elfogadni. Kérjük, hogy jelentkezésnél tüntessék fel a Zoom alkalmazásban alkalmazott felhasználói nevüket a könnyebb beazonosításhoz! ZOOM hozzáférési linket a jelentkezéskor megadott email címen küldjük meg a rendezvény napján!

Részvételi díj 4000, diákoknak 1000, MHE tagoknak 3000 Ft.
Kérjük, a részvételi díjat a Magyar Hipnózis Egyesület alábbi számlaszámára szíveskedjék átutalni:
CIB 10700244 – 26137702 – 51100005
A közlemény rovatban kérjük, tüntesse fel a résztvevő nevét (ha céges számláról történik az utalás, akkor is a résztvevő személy nevét) és a “Bányai műhely” megjelölést. (Pl. “Kis Miklós, Bányai műhely”).
Átutalással fizetésnél annak a nevére tudjuk a számlát kiállítani, akinek a nevéről az utalás történik.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt:
az MHE Vezetősége és Tanulmányi Bizottsága

Interjú Proff. Dr. Varga Katalinnal a Kompetenciák a Sürgősségi Ellátásban szakmai műhely honlapján

“A következő interjú során Prof. Dr. Varga Katalinnal beszélgettem, az egészségügy talán legkardinálisabb problémájáról, ami nem más, mint a kommunikáció. Ennek, akárcsak az egészségügy számtalan más aspektusának, függetlennek kellene maradni a körülményektől. Függetlennek kellene lennie az ágazat alulfinanszírozottságától, a pandémiától, és az ellátók nehéz napjától is.

Prof. Dr. Varga Katalin az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológia Karának oktatója, az Affektív Pszichológia Tanszék vezetője, az MTA doktora. Pszichológus, szakterülete a módosult tudatállapotok, a hipnózis és az orvosi kommunikáció. Több, mint 20 éve szervezi a Szuggessziók Alkalmazása A Szomatikus Orvoslásban Képzést (hipnozis-mhe.hu), amelyet a legkülönbözőbb szakterületek képviselői végeznek el, orvosok és szakdolgozók egyaránt. A tanfolyamon olyan technikákat van lehetősége megtanulni a résztvevőknek, amelyeket elsősorban hipnózis során alkalmaznak, de mivel a szakemberek sokszor úgy találkoznak a betegekkel, ill. a hozzátartozókkal, hogy azok már egyfajta módosult tudatállapotban vannak, ilyenkor is alkalmazhatók. Bizonyos esetekben a hétköznapi, logikus kommunikáció nem biztos, hogy működik és ezért azokat a módszereket érdemes követni, amelyeket a módosult tudatállapotokhoz fejlesztettek ki. Az ellátó-ellátott  kommunikációt hivatott javítani Helyzetmegoldások című könyve is, amelyben nehezen kezelhető helyzetekhez kapcsolódó esetek gyűjteményét találhatjuk, amely a példákon túl lehetséges megoldásokat is kínál a különböző esetekre.


A teljes interjú elolvasható a KOMPETENCIÁK A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN honlapon az alábbi hivatkozásra kattintva.
Forrás: https://egeszsegugyesjog.com/2020/12/06/ez-a-kritikus-helyzet-csak-jobban-megmutatja-mi-hianyzik/