Vissza a tetejére

Pszichoterápiás hipnózis képzés

Pszichoterápiás hipnózis képzés

  • Pszichológusi vagy orvosi diploma (MA).
  • Pszichológusoknak megkezdett klinikai szakpszichológusi képzés.
  • 150 óra egyéni vagy csoportos, bármilyen önismeretre lehetőséget adó, az adott módszer kiképző terapeutája által vezetett sajátélményű önismereti folyamat. Az önismereti folyamatról a tanúsítványt az adott módszert oktató pszichoterápiás egyesület tanulmányi bizottsága adja ki. A Magyar Hipnózis Egyesület által tartott 150 órás sajátélményű önismereti csoportokról és a jelentkezésről itt olvashat.
  • Megkezdett hipnózis sajátélmény: 15 óra egyéni vagy 30 óra csoportos ún. „beavató hipnózis” sajátélmény, mely választható oktatóknál történik (A kiképző hipnoterapeuták és sajátélmény oktatók névsorát ld. az „Oktatás” alatt a „Kiképzők névsora” menüpontban). FONTOS! A jelöltnek egyénileg kell felvennie a kiképzőkkel a kapcsolatot és megszerveznie a képzést. A sajátélmény elvégzéséről a tanúsítványt a Tanulmányi Bizottságnak el kell küldeni, ennek alapján lehet a képzés következő szintjére lépni. Azok számára, akik a 150 óra önismeretet kiképző hipnoterapeuták által vezetett hipnózis-folyamatban végezték el, ez a szakasz teljesítettnek minősül. A sajátélmény-folyamat az elméleti képzéssel párhuzamosan végezhető.

Hipnózis elméleti képzés (30 óra), mely szóbeli vizsgával zárul.
[Jelentkezési lap elméleti képzésre.]

Gyakorlati képzés (150 óra, I-II félév): A gyakorlati képzést érvényes hipnózis elméleti vizsgával és igazolt hipnózis sajátélménnyel (15 óra egyéni vagy 30 óra csoportos) lehet megkezdeni. A képzés során a résztvevők demonstrációk, gyakorlatok segítségével tanulják meg a hipnózis felépítésének technikai alapelemeit, a hipnotikus jelenségek terápiás felhasználását, a hipnoterápiás folyamat jellegzetességeit. Az oktatás (kis)csoportos formában történik, ahol a hangsúly a gyakorláson van. A gyakorlati csoportba sorolás akkor történik, ha a hipnózis sajátélményről és az elméleti szeminárium vizsgájáról szóló igazolást is megkapja a Tanulmányi Bizottság.

A 30 órás kurzus folyamán az alapvető pszichopatológiai fogalmakat és jelenségeket tanulják meg a Jelöltek. A kurzus vizsgával zárul.

Azok, akiknek van ilyen vizsgája (klinikai szakpszichológusok, pszichiáter szakorvosok), vizsgaigazolás ellenében mentesülnek a kurzus látogatása és a vizsgakötelezettség alól..

A Szupervíziós szakaszban (48 óra, III. félév) a Jelöltek elkezdik az egyéni esetvezetést, melyhez csoportos szupervíziós segítséget kapnak. 3 saját terápiás eset követése az elvárás.

Szükség esetén a tovább is biztosítunk további egyéni és/vagy csoportos szupervíziós lehetőséget igény szerinti óraszámban.

A pszichoterápiás modellek kurzus azok számára kötelező, akik pszichoterápiás céllal szeretnék alkalmazni a hipnózist. A szakterületi felhasználók számára javasolt de nem kötelező kurzus. A kurzus vizsgával zárul. Jelentkezési lap letöltése.

A Szupervíziós szakasz 3 terápiás esetének követése után van lehetőség a hipnoterápiás esettanulmány megírására, melyet emailben és nyomtatva, név nélkül, jeligével ellátva, 2 példányban a Tanulmányi Bizottságnak kell benyújtani legkésőbb a szupervíziós képzés befejezése után fél évvel. Az esettanulmányt két oktató véleményezi. Az esetre kapott két bírálatra írásban kell válaszolni, melyet a TB-nek meg kell küldeni. Amennyiben a bírálat és annak válasza elfogadó, sor kerülhet a záróvizsgára.

A záróvizsga lefedi a teljes képzés anyagát. A vizsga szóbeli, 3 fős bizottság előtt zajlik, felépítése a következő:

  1. Az eset rövid ismertetése
  2. A bírálat és a válasz ismertetése
  3. Szóbeli tételsor alapján történő vizsga.

A záróvizsga díjköteles, a vizsgadolgozat bírálati díja a záró tanúsítvány kiadását és a hipnoterapeuta/módszerspecifikus hipnoterapeuta cím regisztrációs költségét is magába foglalja.

Sikeres záróvizsgával az alábbi cím(ek)et nyerheti el a Jelölt:

  • Hipnoterapeuta (akinek még nincs pszichoterapeuta szakvizsgája)
  • Módszerspecifikus hipnoterapeuta (akinek van pszichoterapeuta szakvizsgája)

A gyakorlati képzés és annak tudásanyaga záróvizsga nélkül csak szupervízió melletti tevékenységre jogosít. Hipnoterápiás szupervíziót csak kiképző hipnoterapeuta vezethet.

Amennyiben az esetvédés ill. a záróvizsga között több, mint 5 év telik el, köteles a jelölt ún. felzárkóztató képzésen részt venni. Ennek elvégzése a záróvizsga feltétele.